Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Package & Promotion

<< Back
แพคเกจกายภาพบำบัด อัมพฤกษ์ อัมพาต  โปรแกรมกายภาพบำบัด อัมพฤกษ์ อัมพาต ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง

โปรแกรม Standard (7 ครั้ง)
อัตราปกติ 10,750 บาท อัตราโปรโมชั่น 5,400 บาท
พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โปรแกรมรักษาฟื้นฟูอัมพาตครึ่งซีก การฝึกลุกจากเตียง การฝึกเครื่องที่ การฝึกเดิน การออกกำลังยืดกล้ามเนื้อ

โปรแกรม Premium (7ครั้ง)
อัตราปกติ 16,280 บาท อัตราโปรโมชั่น 8,100 บาท
พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โปรแกรมรักษาฟื้นฟูอัมพาตครึ่งซีก การฝึกลุกจากเตียง การฝึกเคลื่อนที่ การฝึกความสมดุล การฝึกเดิน การออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด 2 จุด


หมดเขต 31 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดและเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 4 
โทร. 02-530-2556 ต่อ 3420,3421