Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Package & Promotion

<< Back
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับทุกช่วงวัยในราคาสุดคุ้ม . 


มอบสุขภาพดีๆ ให้กับคุณและคนที่คุณรัก
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับทุกช่วงวัยในราคาสุดคุ้ม
โปรโมชั่นฉลองครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลลาดพร้าว
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่  ศูนย์ตรวจสุขภาพ  อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคาร 3) ชั้น 3 
โทร. 02-530-2556 ต่อ 3300, 3301

โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดใดเหมาะสำหรับใครบ้าง ?

- ชุด BASIC : สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี วัยเริ่มทำงาน หรือผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน
- ชุด STANDARD : สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี ที่ต้องการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน และมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น มีโรคประจำตัว มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรค หรือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อโรค
- ชุด WORKING : สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 - 40 ปี ที่ต้องการตรวจอย่างละเอียด มีปัจจัยเสี่ยง มีโรคประจำตัว ประวัติคนในครอบครัวเป็นโรค และมุ่งเน้นค้นหาความเสี่ยงโรคช่องท้อง  โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
- ชุด EXECUTIVE : สำหรับผู้ที่มีอายุ 30-40 ปี ที่ต้องการตรวจอย่างละเอียด และมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น มีโรคประจำตัว ประวัติคนในครอบครัวเป็นโรค หรือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิต มีภาวะเครียด หรือ การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อโรค และมุ่งเน้นค้นหาความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง
- ชุด PLATINUM : สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป อายุที่เพิ่มมากขึ้น ความเสื่อมของร่างกายมีมากขึ้น  ต้องการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มมากขึ้น และค้นหาความเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และระดับฮอร์โมน