Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Package & Promotion

<< Back
แพคเกจผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเปิด
นิ้วล็อค...ขยับไม่ได้
ผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเปิด ราคา 10,900 บาท/นิ้ว
หมดเขต 31 มีนาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ อาคาร 3 ชั้น 4 โทร. 02-530-2556-69 ต่อ 3400, 3401
   ** เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด/ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า**เงื่่อนไข
- ราคาดังกล่าว รวมค่าห้องผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าแพทย์ทำหัตถการ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล
- เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
- ราคาดังกล่าว รวมค่ายากลับบ้าน แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
- เป็นการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ไม่รวมค่าห้องพักในกรณีนอนในโรงพยาบาล
- การพิจารณาใช้แพคเกจผ่าตัดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ตรวจ
- ราคาเหมาจ่ายสำหรับคนไทย และ ต่างชาติที่เป็น Expatriate
- ราคาดังกล่าว  สำหรับผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
- ราคาแพคเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า