Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
สิทธิประโยชน์ สำหรับคุณแม่ และลูกน้อย
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายเพื่อลูกน้อย
สิทธิประโยชน์ สำหรับคุณแม่ และลูกน้อย กับแพคเกจคลอด "เหมาจ่าย" เพื่อลูกน้อย
คลอดปกติ
- ไม่รวมฝากครรภ์ 29,900 บาท
- รวมฝากครรภ์  34,900 บาท
ผ่าตัดคลอด
- ไม่รวมฝากครรภ์ 42,900 บาท
- รวมฝากครรภ์  47,900 บาท
      ** เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด/ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า**

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ศูนย์สุขภาพสตรี อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค อาคาร 2 ชั้น 3  
โทรศัพท์ : 02-530-2556  ต่อ 2310, 2320


เงื่อนไขบริการคลอดแบบเหมาจ่ายจะไม่รวมถึงดังต่อไปนี้
1. การตรวจอัลตร้าซาวด์นอกเหนือจากในโปรแกรม
2. ภาวะการแพ้ท้องอย่างรุนแรงจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
3. ภาวะแท้งบุตร ตกเลือด
4. ภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูก ไข่ปลาอุก
5. ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของการตั้งครรภ์ เช่น เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด เป็นไข้ เบาหวาน ธัยรอยด์ เป็นต้น
6. ภาวะต่าง ๆ ที่มีความผิดปกติของทารก  เช่น ตัวเหลือง พิการแต่กำเนิด เป็นต้น
7. พักฟื้นในโรงพยาบาลนานเกินกว่าที่กำหนดในโปรแกรม
8. ภาวะการเจ็บป่วยของแม่และลูก ระหว่างพักฟื้นในโรงพยาบาล
9. ตรวจหลังคลอด
10. การนัดหมายทำคลอดนอกเวลาทำการปกติ
11. ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าทำหมัน ผ่าตัดไส้ติ่ง เป็นต้น
 
เงื่อนไขบริการคลอดแบบเหมาจ่าย กรณีรวมฝากครรภ์
1. การเข้าร่วมโปรแกรมตั้งแต่อายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป
2. สามารถเลือกฝากครรภ์กับสูตินรีแพทย์ดังรายชื่อและเวลาของการออกตรวจที่กำหนดไว้ในตาราง
3. ค่ายาบำรุงครรภ์ระหว่างการตั้งครรภ์และยากลับบ้าน
4. การนัดตรวจครรภ์ตามนัดของสูตินรีแพทย์
 
หมายเหตุ
1. ในกรณีคลอดเหมาจ่ายเป็นวิธีการคลอดปกติ หากในวันจริงไม่สามารถคลอดได้ และเปลี่ยนวิธีการคลอดโดยการผ่าตัด โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการส่วนเกิน
2. ในกรณีคลอดปกติ ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยคลอด เช่น คีม Forcep  หรือ เครื่องดูดสูญญากาศ Vacuum โรงพยาบาลไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
3. การคลอดทารกแฝดที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายในการคลอดและบริการดูแลทารกแฝดเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายจริง
4. มารดาที่มีประวัติ HIV Positive, Herples Simplex และ HBs Ag Positive จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกห้องเด็กและเบิกของใช้ต่างหาก ในโปรแกรมคลอดปกติ ไม่รวมค่าใช้ยาระงับปวด และค่าวิสัญญีแพทย์
5. ไม่ครอบคลุมค่าแพทย์ช่วยผ่าตัด, ครรภ์แฝด
6. โปรแกรมเหมาจ่ายดังกล่าว สำหรับมารดาที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน หัวใจ หรือ โรคใด ๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการบริการแบบปกติ
7. โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใด ๆ ได้
8. การใช้ Package คลอดบุตรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล
9. โรงพยาบาลพิจารณาการยกเลิกใช้โปรแกรมคลอด และหักค่าใช้จ่ายคืนเงินจองเฉพาะในกรณีเกิดที่มีความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ ที่ผ่านการวินิจฉัยจากสูตินรีแพทย์ของโรงพยาบาลเท่านั้น