Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ กระดูกสันหลัง และ ข้อเข่า คุณคือกลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพ "กระดูกสันหลัง" หรือ "ข้อเข่า" หรือไม่
ตรวจคัดกรองตั้งแต่วันนี้ เพื่อป้องกันและรักษาอย่างทันท่วงที
ปัญหากระดูกสันหลัง
  • ปวดหลังเรื้อรังเกิน 1 เดือน
  • ปวดหลังร้าวลงขา
  • มีปัญหาการขับถ่ายร่วม
  • อายุมากกว่า 50 ปี
ปัญหาข้อเข่า
  • ปวดเข่าเรื้อรังเกิน 3 เดือน
  • มีเสียงดังในเข่า
  • น้ำหนักมาก BMI เกินค่าปกติ
  • อายุมากกว่า 55 ปี

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคกระดูกสันหลัง (Spine Check Up) ราคา 2,900 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคทางข้อเข่า (Knee Check Up) ราคา 1,700 บาท

หมดเขต 31 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์กระดูกและข้อ อาคาร 2 ชั้น 1
โทร. 02-530-2556 ต่อ 2100, 2110
*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด