Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
แพคเกจผ่าตัดริดสีดวงทวาร
ริดสีดวง...เป็นแล้วอย่านิ่งนอนใจ ผ่าตัดรักษาหาย ไม่เจ็บปวด

โรงพยาบาลลาดพร้าวขอนำเสนอแพคเกจผ่าตัดริดสีดวงทวาร
1. ผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักด้วยเครื่องมือเย็บอัตโนมัติ
ข้อดี...
- ไม่เจ็บ
- ฟื้นตัวเร็ว
- ไม่มีบาดแผลให้เห็น
...ราคา 59,900 บาท

2. ผ่าตัดริดสีดวงทวาร แบบเปิด (Open Hemorhoidcetomy)
...ราคา 43,900 บาท

***ราคาแพคเกจสำหรับคนไทยเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
โทร. 02-530-2556 
ศูนย์ศัลยกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 ต่อ 2110
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด