Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
แพคเกจนิ่วในถุงนำ้ดี นิ่วในถุงน้ำดี...ภัยเงียบในตัวคุณ
เมื่อคุณมีอาการ...
- อาหารไม่ย่อย ท้องอืด
- จุกเสียดแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงขวา
- มีการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดี ทำให้ตัวเหลืองตาเหลือง
*** หากมีอาการอักเสบของตับอ่อนร่วมด้วย อาจทำให้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
        โรงพยาบาลลาดพร้าวมีแพคเกจดีๆ "แพคเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy)" ในราคา 85,900 บาท
        ***ราคาแพคเกจสำหรับคนไทยเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
โทร. 02-530-2556 
ศูนย์ศัลยกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 ต่อ 2110
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด