Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

แพ็คเก็จ & โปรโมชั่น

<< กลับ
โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันและเปลือกตาอักเสบ
โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันและเปลือกตาอักเสบ
อาการ ผู้ป่วยจะมีอาการคันที่เปลือกตา ระคายเคือง แสบตา รู้สึกตาแห้ง ต้องกระพริบตาบ่อยๆ ภาวะนี้จะมีอาการมากขึ้น เมื่ออายุเพิ่มขึ้น
สาเหตุ เกิดจากการอุดตันของต่อมไขมันที่เปลือกตาและการอักเสบ
ที่ขอบเปลือกตา ตามปกติที่ขอบเปลือกตาจะมีรูเปิดของต่อมไขมัน ซึ่งจะมีการขับออกมาตามธรรมชาติเพื่อเคลือบชั้นน้ำตา ให้มีความคงตัว ไม่ระเหยเร็ว ดังนั้นผู้ที่มีต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน จึงมีภาวะตาแห้งร่วมด้วย
การรักษา การทำความสะอาดเปลือกตา (Eyelid Hygiene) 
ทำเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ผู้ป่วยสบายตา ลดการใช้ยาและน้ำตาเทียม
ารดูแลสุขอนามัยบริเวณเปลือกตา (Eyelid Hygiene) 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1.การประคบอุ่น (Warm compression) สามารถใช้เครื่องหรือประคบอุ่นด้วยตนเองที่บ้านด้วยแผ่นประคบอุ่น อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที  วันละ 2 รอบ เช้า- เย็น
2.การนวดเปลือกตา (Eyelid Massage) 
3.การฟอกเปลือกตา (Eyelid Scrubb) สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะดวงตา หรือสบู่เหลวเด็กก็ได้
การนวดและทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรัง “Eyelid Spa”
ใครบ้าง? ที่ควรทำความสะอาดเปลือกตา
1.ตาแห้ง
2.เปลือกตาอักเสบ
3.ใส่ Contact Lens
4.ต่อมไขมันที่เปลือกตาทำงานผิดปกติ
5.ผู้ที่แต่งหน้า
6.ผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดบริเวณดวงตา
7.ผู้ที่มีไรเดโมเด็กซ์
8.ดูแลสุขภาพอนามัยของเปลือกตาทุกวัน