Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โดยภายในงานมีกิจกรรมการตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่
ที่คอ Carotid Duplex Ultrasounds และนักกายภาพบำบัดให้คำปรึกษาปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ พร้อมทดลองรักษาอาการปวดอักเสบ
ของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อ ด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา