Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

CSR News

<< Back
ร่วมกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟกับเดอะมอลล์กรุ๊ป
ร่วมกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟกับเดอะมอลล์กรุ๊ป

โรงพยาบาลลาดพร้าว เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ของ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขารามคำแหง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา