Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

CSR News

<< Back
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2560 นพ.เรืองฤทธิ์  หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประกันสังคม โรงพยาบาลลาดพร้าว นำทีมจัดการฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ให้กับแพทย์ พยาบาล และ ทีมบุคลากรทุกส่วนงาน โดยมีสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (สถานีดับเพลิงลาดพร้าว) ร่วมฝึกซ้อม เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน และรองรับกับเหตุการณ์อย่างถูกวิธีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ณ โรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา