Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

CSR News

<< Back
รพ.ลาดพร้าวสนุบสนุนการฝึกซ้อมหนีไฟ  รพ.ลาดพร้าวสนุบสนุนการฝึกซ้อมหนีไฟ

โรงพยาบาลลาดพร้าว เข้าร่วมสนับสนุนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปีและฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์ เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560