Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมอาคาร 3 โรงพยาบาลลาดพร้าว โดยพระอุดมประชาทร(ท่านเจ้าอลงกต) จากวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี แบ่งปันสิ่งของ…ให้ท้องน้องอิ่ม หยิบยื่นสิ่งดีดีให้กันและกัน(เปิดรับบริจาคมีรายการดังนี้) - ข้าวสารอาหารแห้ง - เครื่องปรุงอาหาร - ข้าวของเครื่องใช้ - แป้ง - สบู่ - ผ้าเช็ดตัว - สำลี - แพมเพิร์ส - อุปกรณ์การรักษาพยาบาล - ยารักษาโรคอื่นๆ ขออนุโมทนา และขอบคุณท่านผู้ใจบุญมา ณ ที่นี้