Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
ขอเรียนเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ

ขอเรียนเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “โรคสมองในผู้สูงอายุ”  


ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 - 12:00 น.

ณ.ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าว  สหคลินิก (อาคาร2) ณ โรงพยาบาลลาดพร้าว


       พร้อมรับฟังเสวนาเรื่อง "โรคพาร์กินสัน รู้เร็วรีบรักษาก่อนสาย"

- โดย รศ.นพ. ประวีณ  โล่ห์เลขา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน โรคพาร์กินสัน

และ รับฟังเสวนาเรื่อง "หลอดเลือดสมองตีบ"

-โดย นพ.เจษฏา นันทชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทและสมอง


       นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน อาทิ

ลงทะเบียนรับของที่ระลึก

ชมนิทรรศการความรู้ เรื่อง โรคพาร์กินสันและโรคหลอดเลือดสมองตีบ

แพคเกจตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมราคาพิเศษในงาน พร้อมรับของที่ระลึก พร้อมพบกับกิจกรรมอีกมากมาย ภายในงาน