Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ข่าวสาร CSR

<< กลับ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ 

ทางโรงพยาบาลลาดพร้าว นำทีมแพทย์ และพยาบาล พร้อมรถฉุกเฉินเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการ ประชาชน ที่มาร่วมงานในวันแรงงานแห่งชาติ ประมาณ 2,000 คน พร้อมทั้งกิจกรรมมากมาย รวมไปถึงการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สนามกีฬา ไทยญี่ปุ่นดินแดง