Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์ทันตกรรม


ศูนย์ทันตกรรม
(Dental Center)

         ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลาดพร้าว เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมาตรฐานการรักษาที่มุ่งเน้นความสะอาด ปลอดภัย และรวดเร็ว
เพื่อสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงของท่าน

บริการของเรา


 ทีมทันตแพทย์ของเรา

ท่านสามารถค้นหารายชื่อทันตแพทย์ และเวลาออกตรวจได้ที่นี่

แพคเกจประจำศูนย์


ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้าตรวจรักษา
ศูนย์ทันตกรรม อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิค (อาคาร2) ชั้น4
02-530-2556  ต่อ  2430 , 2431 หรือ  02-932-2929  ต่อ  2430 , 2431 

 

แพคเกจประจำศูนย์
ทั้งหมด : 1 แพคเกจ

ฝากชื่อของคุณไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ