หน้าหลัก || ติดต่อเรา    
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา/วัน ห้อง พยาบาล อาหาร รวม
ห้อง Suit 5,000 2,000 500 7,500
ห้อง VIP 3,000 1,500 500 5,000
ICU (ห้องเดี่ยว) 2,500 2,000 450 4,950
ห้องเดี่ยวพิเศษ 2,500 1,200 500 4,200
ห้องคู่พิเศษ เตียง 2
(ชั้น 6,7)
1,900 800 400 3,100
ห้องคู่พิเศษ เตียง 1
(ชั้น 6,7)
1,700 800 400 2,900
ห้องทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (H) N-ICU 1,500 1,500 0 3,000
ICU (ห้องรวม) 1,500 1,500 350 3,350
ห้องทารกแรกเกิดป่วย (R.) 1,000 1,000 0 2,000
ห้องรวม 4 เตียง 1,000 400 350 1,750
ห้องทารกแรกเกิดปกติ (N) 500 600 0 1,100
ห้องรวม 8 เตียง 500 250 150 900
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Ladprao General Hospital : thailand hospital, insurance, assurance, medicine, surgery, cosmetic, dermatology, neurology, checkup, check up, insurance, hemodialysis, rehabilitation, pediatric, dental, Infertile, health
Statistics Site
Today
292
Yesterday
174
This Month
4,586
Last Month
5,501
This Year
21,291
Last Year
221,892
Upadate 08-06-2012
โปรแกรมตรวจสุขภาพ :

ช่วงอายุที่แนะนำ อายุน้อยกว่า 30 ปี เป็นการตรวจพื้นฐาน ค้นหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจางและการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด การทำงานของตับ ไต โรคเบาหวาน
  รายการตรวจ
ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไป / Physical Examination
เอ็กซเรย์ปอด / Chest X-Ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC
ตรวจปัสสาวะ / UA
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
ตรวจการทำงานของไต / CREATININE
ตรวจปริมาณไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด / CHOLESTEROL
ตรวจปริมาณไขมันไตรีกลีเซอไรด์ในเลือด / TRIGLYCERIDE
ตรวจปริมาณไขมันชนิดดีในเลือด / HDL-C
ตรวจปริมาณไขมันชนิดไม่ดีในเลือด / LDL-C
ตรวจสมรรถภาพของตับ / SGOT
ตรวจสมรรถภาพของตับ / SGPT
รวม 12 รายการม
ราคาเหมาจ่าย 2,810 บาท

ช่วงที่อายุแนะนำ อายุ 30-45 ปี เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจาง และการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด การทำงานของตับ ไต โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ และการอัลตร้าซาวด์เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง
  รายการตรวจ
ซักประวัติและตรวจทั่วไปโดยแพทย์ / Physical Examination
เอ็กซเรย์ปอด / Chest X-Ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC
ตรวจปัสสาวะ / UA
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
ตรวจการทำงานของไต / CREATININE
ตรวจการทำงานของไต / BUN
ตรวจปริมาณไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด / CHOLESTEROL
ตรวจปริมาณไขมันไตรีกลีเซอไรด์ในเลือด / TRIGLYCERIDE
ตรวจปริมาณไขมันชนิดดีในเลือด / HDL-C
ตรวจปริมาณไขมันชนิดไม่ดีในเลือด / LDL-C
ตรวจสมรรถภาพของตับ / SGOT
ตรวจสมรรถภาพของตับ / SGPT
ตรวจสมรรถภาพของตับ / ALK
ตรวจกรดยูริค / URIC Acid
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือ ส่วนล่าง / U/S Upper / Lower Abdomen
รวม 17 รายการ
ราคาเหมาจ่าย 5,270 บาท

ช่วงอายุที่แนะนำ อายุ 30-45 ปี เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยง ภาวะโลหิตจางและการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคตับ มะเร็งตับ โรคไต โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร และการอัลตร้าซาวนด์ เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง เช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก
  รายการตรวจ
ซักประวัติและตรวจทั่วไปโดยแพทย์ / Physical Examination
เอ็กซเรย์ปอด / Chest X-Ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC
ตรวจปัสสาวะ / UA
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
ตรวจการทำงานของไต / CREATININE
ตรวจการทำงานของไต / BUN
ตรวจปริมาณไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด / CHOLESTEROL
ตรวจปริมาณไขมันไตรีกลีเซอไรด์ในเลือด / TRIGLYCERIDE
ตรวจปริมาณไขมันชนิดดีในเลือด / HDL
ตรวจปริมาณไขมันชนิดไม่ดีในเลือด / LDL
ตรวจสมรรถภาพของตับ / SGOT
ตรวจสมรรถภาพของตับ / SGPT
ตรวจสมรรถภาพของตับ / ALK
ตรวจสมรรถภาพของตับ / Gamma GT
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับ / AFP
ตรวจกรดยูริค / URIC Acid
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
ตรวจหามะเร็งระบบทางเดินอาหาร / CEA
ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องทั้งสองส่วน / U/S Whole Abdomen
รวม 20 รายการ
ราคาเหมาจ่าย 7,670 บาท

ช่วงอายุที่แนะนำ อายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยง ภาวะโลหิตจาง และการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคตับ มะเร็งตับ โรคไต โรคเก๊าท์ ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งทางเดินอาหาร โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม รวมถึงการอัลตร้าซาวนด์ เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก
  รายการตรวจ
ซักประวัติและตรวจทั่วไปโดยแพทย์ / Physical Examination
เอ็กซเรย์ปอด / Chest X-Ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC
ตรวจปัสสาวะ / UA
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
ตรวจการทำงานของไต / CREATININE, BUN
ตรวจปริมาณไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด / CHOLESTEROL
ตรวจปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด / TRIGLYCERIDE
ตรวจปริมาณไขมันชนิดดีในเลือด / HDL
ตรวจปริมาณไขมันชนิดไม่ดีในเลือด / LDL
ตรวจสมรรถภาพของตับ / SGOT, SGPT, ALK PHOS, Gamma GT
ตรวจน้ำดี / Direct Billirubin, Total Billirubin
ตรวจระดับโปรตีนในเลือด / Total Protein, Albumin
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับ / AFP
ตรวจกรดยูริค / URIC Acid
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
ตรวจหามะเร็งระบบทางเดินอาหาร / CEA
ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องทั้งสองส่วน / U/S Whole Abdomen
ตรวจวัดความดันหลอดเลือดแดงส่วนปลาย / ABI
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก / PSA (สำหรับสุภาพบุรุษ)
ตรวจหามะเร็งเต้านม (แบบแมมโมแกรม อัลตร้าซาวนด์และการคลำ) / Mammogram & Ultrasound (สำหรับสุภาพสตรี)
ตรวจหามะเร็งปากมดลูกและตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ / Thin Prep (สำหรับสุภาพสตรี)
สุภาพบุรุษ รวม 26 รายการ ราคาเหมาจ่าย 10,770 บาท
สุภาพสตรี รวม 27 รายการ ราคาเหมาจ่าย 15,070 บาท

ช่วงอายุที่แนะนำ อายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจค้นหาความเสี่ยงภาวะโลหิตจาง และการอักเสบในร่างกาย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคปอด โรคตับ มะเร็งตับ โรคไต โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยละเอียด โรคเก๊าท์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ภาวะกระดูกพรุน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจเชื้อไวรัสเอชพีวี โรคมะเร็งเต้านม รวมถึงการอัลตร้าซาวนด์เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องทั้งส่วนบน และส่วนล่าง เช่น ตับ ไต ม้าม ถุงน้ำดี ตับอ่อน กระเพาะปัสสาวะ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก
  รายการตรวจ
ซักประวัติและตรวจทั่วไปโดยแพทย์ / Physical Examination
ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ /
ตรวจสุขภาพหัวใจโดยอายุแพทย์โรคหัวใจ /
เอ็กซเรย์ปอด / Chest X-Ray
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / CBC
ตรวจปัสสาวะ / UA
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
ตรวจการทำงานของไต / CREATININE, BUN
ตรวจปริมาณไขมันในเลือด / CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDE, HDL, LDL
ตรวจสมรรถภาพของตับ / SGOT, SGPT, ALK PHOS, Gamma GT
ตรวจน้ำดี / Direct Billirubin, Total Billirubin
ตรวจระดับโปรตีนในเลือด / Total Protein, Albumin
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับ / AFP
ตรวจกรดยูริค / URIC Acid
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
ตรวจหามะเร็งระบบทางเดินอาหาร / CEA
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งสองส่วน / U/S Whole Abdomen
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 จุด / Bone Densitometry
ตรวจวัดความดันหลอดเลือดแดงส่วนปลาย / ABI
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือ การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงที่หัวใจ / EST / AEchocardiogram
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก / PSA (สำหรับสุภาพบุรุษ)
ตรวจหามะเร็งเต้านม (แบบแมมโมแกรม อัลตร้าซาวนด์และการคลำ) / Mammogram & Ultrasound (สำหรับสุภาพสตรี)
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ร่วมกับการหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) และตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ / ThinPrep Plus Cervista HPV (สำหรับสุภาพสตรี)
สุภาพบุรุษ รวม 30 รายการ ราคาเหมาจ่าย 18,470 บาท
สุภาพสตรี รวม 31 รายการ ราคาเหมาจ่าย 22,770 บาท

สอบถามรายระเอียดได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา07.00 - 17.00น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด เวลา 07.00-13.00น.
โทรศัพท์ : 0-2530-2556-69, 0-2932-2929 ต่อ 2210, 2220