Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Health knowledge

Lph Newsletter ฉบับเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2560

Lph Newsletter ฉบับเดือนกันยายน -  ธันวาคม 2560 เป็นวารสารที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ...

Read more

โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)

โรคอุจจาระร่วง คือ กลุ่มอาการที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายมีมูกปนเลือด...

Read more

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ จึงมักจะเป็นกันในครอบครัว...

Read more

5 พฤติกรรม สุขอนามัย ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่

  “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ แต่ลาภประเสริฐนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ ...

Read more

รู้จักวัคซีนไข้เลือดออก

 วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อไวรัสมีชีวิตที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ ประกอบด้วย...

Read more

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่เอาชนะได้

หากรู้จักตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ภัยเงียบอย่างโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะกลายเป็นภัยเล็กๆ...

Read more

แผลเป็นป้องกันการเกิด ดีกว่ารักษาภายหลัง

 รอยแผลเป็น ทุกคนคงไม่อยากให้เกิดบนร่างกายของเรา แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง...

Read more

ไอพีดี (IPD) ภัยร้ายในเด็ก

 IPD (Invasive Pneumococcal Disease) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง...

Read more

Lph Newsletter ฉบับเดือน พ.ค.-ส.ค. 2560

Lph Newsletter เป็นวารสารที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รักสุขภาพและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ จัดทำโดยโรงพยาบาลลาดพร้าว...

Read more

มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาทัน

 รู้หรือไม่ว่า มะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น...

Read more

รู้หรือไม่ เครื่องดื่มที่คุณดื่มทุกวันทำร้ายกระดูกของคุณโดยไม่รู้ตัว

...

Read more

สิ่งที่ควรทำเมื่อป่วยด้วยหวัด

        ไข้หวัด โรคฮอตโรคฮิตที่ทุกคนเคยเป็น แต่ไม่มีใครปรารถนาที่จะกลับไปเป็นอีก
        
Read more

6 แหล่งอาหาร ต่อต้านไข้หวัดใหญ่

เมื่อป่วยด้วยหวัด บางครั้งยาแก้ไข้ก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวเสมอไป
 
...

Read more

รู้หรือไม่ว่า โรคไข้เลือดออกที่พบในไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่...

Read more

มะเร็งตับ

ปัจจุบันโรคมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในคนไทย มีความรุนแรงและรักษายาก...

Read more

วัณโรค

รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย...

Read more

วิธีนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

 สำหรับมนุษย์ออฟฟิศที่ต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน คงเคยได้ยินเรื่องโรคต่างๆ อย่างออฟฟิศซินโดรม ...

Read more

6 โรคฮิต มนุษย์ออฟฟิศ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ อาจทำให้เกิดโรค โดยเฉพาะมนุษย์ออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมตลอดทั้งวัน ...

Read more

รู้ทันโรคไข้เลือดออก

 โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อาการของโรคนี้...

Read more