Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

โรคออฟฟิศซินโดรม(office syndrome)

ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ...

อ่านต่อ

นิ้วล็อค (Trigger Finger)

นิ้วล็อค (Trigger Finger) คือ อาการที่นิ้วเกิดล็อคเมื่องอนิ้ว แล้วไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่าย...

อ่านต่อ

โรคนิวโมคอคคัส

นิวโมคอคคัส สาเหตุของโรคอันตรายในเด็ก ทุก 20 วินาที...

อ่านต่อ

ไอพีดี (IPD) ภัยร้ายในเด็ก

IPD (Invasive Pneumococcal Disease) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง...

อ่านต่อ

แผลเป็นป้องกันการเกิด ดีกว่ารักษาภายหลัง

รอยแผลเป็น ทุกคนคงไม่อยากให้เกิดบนร่างกายของเรา แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ...

อ่านต่อ

LASIK ครบทุกทางเลือกในการรักษาสายตา

 เป็นวิวัฒนาการในการแก้ไขสายตาที่ผิดปกติทั้งสาย ตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงโดยอาศัย เครื่อง Excimer Laser ...

อ่านต่อ

การรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK

PRK เป็นวิธีการรักษาสายตาที่ปลอดภัยและได้รับความนิยมมาก่อนวิธีเลสิค แต่เนื่องจากใช้เวลานาน

...

อ่านต่อ

โรคต้อหิน

“โรคต้อหิน” ภัยเงียบที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยตาบอดเป็นอันดับ 1 ...

อ่านต่อ

โรคศูนย์กลาง จอประสาทตาเสื่อมคืออะไร

โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม (Macular Degeneration) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมในส่วนกลาง...

อ่านต่อ

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ จึงมักจะเป็นกันในครอบครัว...

อ่านต่อ

รู้ทันโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อาการของโรคนี้...

อ่านต่อ

รู้จักวัคซีนไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อไวรัสมีชีวิตที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ ประกอบด้วย...

อ่านต่อ

ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นภาวะที่ความสามารถทางสติปัญญาลดลง คิดและจำไม่ได้...

อ่านต่อ

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ส่งผ่านเลือดไปเลี้ยงสมอง...

อ่านต่อ

ข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการปวด เข่าบวมแดง...

อ่านต่อ

การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าสังเคราะห์

เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเดินได้ตามปกติและต้องทรมาน...

อ่านต่อ

โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)

โรคอุจจาระร่วง คือ กลุ่มอาการที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายมีมูกปนเลือด...

อ่านต่อ

การบริหารอาการปวดหลัง

ท่าท่าง และอริยาบทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อาจเป็นสาเหตุของการปวดหลังโดยไม่รู้ตัว
...

อ่านต่อ

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อชนิดเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ไม่สามารถผลิตหรือ...

อ่านต่อ

9 เคล็ดลับ 9 สู่ความสำเร็จอาหารต้านมะเร็ง

สีสันของผักนอกจากจะดูสวยงามสะดุดตาแล้ว ผักแต่ละสีแต่ละชนิดยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย...

อ่านต่อ