Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

<< กลับ
6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก  6 โรคสำคัญในเด็กเล็ก
1.โรคคอตีบ
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่สร้างพิษ ติดต่อโดยการไอจามรดกัน พิษของเชื้อคอตีบทำให้เกิดการติดเชื้อที่คอและจมูก มีการอักเสบในคออย่างรุนแรงจนอาจทำให้หายใจไม่ได้ ผู้ที่ติดเชื้ออาจเสียชีวิตจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน หรือกล้ามเนื้อถูกทำลายจากพิษของเชื้อ
2.โรคบาดทะยัก
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรง เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลเชื้อจะออกสารพิษออกมาทำลายระบบประสาทโดยเฉพาะทารกแรกเกิดทำให้มีอาการชักกระตุกทั่วร่างกายและเกร็งบริเวฯขากรรไกรและคอ อาจเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษา
3.โรคโปลิโอ
เกิดจากเชื้อไวรัส เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ ทำให้ประสาทส่วนไขสันหลังที่บังคับการทำงานของกล้ามเนื้อเสีย แขน ขา พิการ หากรุนแรงอาจทำลายประสาทกล้ามเนื้อที่บังคับการหายใจ ทำให้หายใจไม่ออกและเสียชีวิตได้
4.โรคตับอักเสบบี
เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่อทางเลือด น้ำลายสิ่งคัดหลั่ง หรือจากมารดาที่เป็นพาหะสู่ทารก ไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุด
5.โรคไอกรน
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป้นดรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจมีลักษณะพิเศษคือไอเป็นชุดๆ และเมื่อหยุดไปจะหายใจดังเหมือนเสียงหอน อาการไออาจนานเป็นเดือน รุนแรงมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ในรายที่เป็นมากอาจหยุดหายใจหรือเกิดภาวะขาดน้ำเนื่องจากมีอาการอาเจียน
6.โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียติดต่อทางการสัมผัสใกล้ชิด ไอจมรดกัน มักเกิดในเด็กเล็ก 2 เดือน ถึง 5 ปี ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ ข้ออักเสบและหูชั้นกลางอักเสบ 
6 โรคสำคัญในเด็กเล็กนี้ สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน มีผลการวิจัยถึงภูมิคุ้มกันว่าสามารถป้องกันโรคได้ดี และมีความปลอดภัย

เรียบเรียงโดย ศ.นพ.สมศักดิ์ โลห์เลขา