Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

<< กลับ
โรคนิวโมคอคคัส

นิวโมคอคคัส สาเหตุของโรคอันตรายในเด็ก
•ทุก 20 วินาที จะมีเด็กที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม 1 คน
•1 ใน 4 ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคไอพีดี ชนิทเยื้อหุ้มสมองอักเสบมีโอกาสเสียชีวิต
•เชื้อนิวโมคอคคัส... มีมากมายหลายสายพันธุ์ 19A มักดื้อยาและอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรง
•องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดบวมและไอพีดี จากเชื้อนิวโมคอคคัส

เชื้อนิวโมคอคคัส คืออะไร?
เชื้อนิวโมคอคคัส  คือ เชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีมากมายหลายสายพันธุ์ และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่อันตรายทั้งปอดบวม ไอพีดี และหูชั้นกลางอักเสบ
•พบเชื้อโรคได้ในโพรงจมูกของคนทั่วไป แพร่กระจายสู่กันได้ง่าย เพียงแค่การไอหรือ จาม
•ในประเทศไทยพบว่าเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไอพีดีในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและในเด็กวัยนี้ยังพบโรคไอพีดีจากสายพันธุ์ 19A เพิ่มมากขึ้น
•เชื้อร้ายที่ดื้อยาและคร่าชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก เกือบ 1 ล้าน คนทุกปี (พบมากในประเทศกำลังพัฒนา)

เชื้อนิ้วโมคอคคัส รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเชื้อดื้อยา
     ปัจจุบัน พบว่าปัญหาการดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้น หรือมิได้ใช้ตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งพบว่า เชื้อนิวโมคอคคัสบางสายพันธุ์ อาทิ สายพันธุ์ 19A เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่พบปัญหาการดื้อยาสูง ทำให้ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีเชื้ออาจแพร่กระจายและลุกลามจนทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นเป็นผลให้เสียชีวิตหรือพิการได้

โรคอันตรายจากเชื้อนิวโมคอคคัส
1.โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ โรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของปอดและถุงลม เด็กจะมีอาการไข้สูง ไอ และหายใจหอบเหนื่อย บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีหนองในเยื้อหุ้มปอด มีฝีในปอด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจมีโอกาสเสียชีวิต
2.โรคไอพีดี  โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง (Invasive Pneumococcal Disease) ได้แก่ เยื้อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในกระดูกและข้อ และการติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น เชื้ออาจกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้
3.โรคหูชั้นกลางอักเสบ  เป็นโรคพบได้มากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กจะมีอาการไข้ และปวดหูและอาจทำให้แก้วหูทะลุเป็นหูน้ำหนวกและสูญเสียการได้ยินหรือลุกลามไปอวัยวะใกล้เคียง เช่น เกิดฝีในสมองได้

วัคซีน.....ทางเลือกหนึ่งในการป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส
       วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสในประเทศไทย จัดเป็นวัคซีนทางเลือกแต่ในหลายๆ ประเทศได้บรรจุวัคซีนนี้ในแผนวัคซีนแห่งชาติ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา อังกฤษ และอีกหลายประเทศทั่วโลกโดยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่เด็กมีอายุครบ 6 สัปดาห์ – 5 ปี
        ปัจจุบันมีการคิดค้นและผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กเล็กอยู่หลายชนิด ซึ่งให้การครอบคลุมสายพันธุ์ของเชื้อที่แตกต่างกันไป ซึ่งในประเทศไทยพบว่าเชื้อ นิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไอพีดีในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ปกครองควรปรึกษากุมารแพทย์เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ
        อาการข้างเคียงจากการฉีดวัดซีนนิวโมคอคคัสส่วนใหญ่เป็นอาการเฉพาะที่ เช่น ปวดบวมบริเวณที่ฉีด ซึ่งมักไม่รุนแรงและหายได้เองใน 2 – 3 วัน

การปกป้องลูกน้อยจากเชื้อนิวโมคอคคัส
•เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
•สอนให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดี ล้างมือบ่อยๆ ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่จามหรือไอ
•ไม่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยหลีกเลี่ยงการเลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก และหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น
•ปรึกษาแพทย์เรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกน้อย