Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Health knowledge

<< Back
วัณโรค วัณโรค 

        รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ แต่หากผู้ป่วยรู้ตัวเร็ว ได้รับการรักษาเร็ว โอกาสในการหายก็จะเร็วตาม และที่สำคัญโรคนี้จะไม่แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วย

        หากมีอาการเหล่านี้
        ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์
        มีไข้ช่วงเวลาตอนเย็นและกลางคืน โดยไม่ทราบสาเหตุ
        น้ำหนักลดและเบื่ออาหาร
        ไอมีเลือดปน

วิธีการดูแลตัวเอง
       
        สวมหน้ากาอนามัยในพื้นที่แออัด
        รีบมาพบแพทย์เมื่อมีอาการข้างต้น