Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Health knowledge

<< Back
มะเร็งตับ   มะเร็งตับ

        ปัจจุบันโรคมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในคนไทย มีความรุนแรงและรักษายาก 

โรคมะเร็งตับเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มโรค NCDs มีอาการดังนี้...
        ตาเหลือง
        หน้าเหลืองเป็นขมิ้น
        ตัวเหลืองจัด
        ปวดชายโครงด้านขวา อาจร้าวไปที่ไหล่ด้านขวา

        ซึ่งสาเหตุของโรคมะเร็งตับ ได้แก่...
        ดื่มสุรา
        ไม่ออกกำลังกาย
        กินอาหารปิ้งย่างที่มีสารก่อมะเร็ง