Hotline 0-2530-2556 Quality Hospital Green Hospital 22 ปี Green Hospital

Health knowledge

<< Back
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่เอาชนะได้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่เอาชนะได้

        หากรู้จักตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ภัยเงียบอย่างโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะกลายเป็นภัยเล็กๆ ที่เราสามารถเอาชนะได้

        มาทำการสำรวจตัวเองกันเถอะค่ะ ว่ามีอาการดังนี้หรือไม่
        หากพบว่ามีอาการดังนี้ ควรได้รับการตรวจสอบวินิจฉัยโรคด้วยการส่องกล้อง จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบทางเดินอาหาร