Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ความรู้เพื่อสุขภาพ

<< กลับ
การรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี PRK

PRK เป็นวิธีการรักษาสายตาที่ปลอดภัยและได้รับความนิยมมาก่อนวิธีเลสิค แต่เนื่องจากใช้เวลานานกว่าในการสมานแผล มีความระคายเคืองตาหลังทำมากกว่าจึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าวิธีเลสิค อย่างไรก็ตาม วิธี PRK มีข้อดี คือ ไม่มีความเสี่ยงอันเกิดจากการแยกชั้นกระจกตา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค และยังคงความแข็งแรงของกระจกตาเหมือนเดิม พบภาวะตาแห้งหลังทำน้อย อีกทั้งยังเหมาะสมกับผู้ที่มีความจำเป็นทางวิชาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน เป็นต้น
 
 
PRK คือ 
          PRK (Photorefractive Keratectomy) เป็นวิธีพื้นฐาน และง่ายที่สุดในการรักษาปัญหาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) ด้วย Excimer Laser โดยการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกสุด (Epithelium) ออกไปก่อนที่จะใช้เลเซอร์ปรับแต่งเนื้อเยื่อกระจกตาด้านนอกให้ได้ความโค้งที่ต้องการ เพื่อการมองเห็นภาพที่ชัดเจน เป็นวิธีการรักษาสายตาอย่างถาวร
 
 
บุคคลที่เหมาะจะทำ PRK 
 
          PRK เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับ ผู้ที่ไม่เหมาะสมกับวิธีเลสิค (LASIK) เนื่องจากมีปัญหาทางกายภาพของดวงตา เช่น กระจกตาบาง กระจกตาถลอกง่ายมีอาการตาแห้งกว่าปกติ ความโค้งกระจกตาไม่เหมาะสมสำหรับการแยกชั้นกระจกตา ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคต้อหิน ซึ่งบางรายได้รับการพิจารณาจากแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหินแล้วว่าสามารถรับการรักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ได้ ผู้มีระดับสายตาสั้น , เอียงน้อย
 
การตรวจก่อนทำ PRK
          - แพทย์จะทำการวัดสายตาโดยละเอียดรวมถึงการวัดสายตาในสภาพที่ม่านตาขยายตัว ด้วยยาหยอดขยายม่านตา           - วัดความโค้งของกระจกตาและความหนาของกระจกตาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย           - แพทย์จะทำการตรวจสภาพตาโดยละเอียด รวมถึงการตรวจสุขภาพกระจกตาและจอประสาทตานำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวินิจฉัยและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการรักษา           - ผู้เข้ารับการตรวจที่ใส่คอนแทคเลนส์ควรถอดคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มอย่างน้อย 3 วัน สำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งอย่างน้อย 7 วัน
แพทย์จะทำการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกออกก่อน จากนั้นจึงใช้ Excimer Laser (ซึ่งทางโรงพยาบาลลาดพร้าวพร้อมให้การผ่าตัดรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ที่สามารถวิเคราะห์คลื่นแสงในตา Wavefront analysis) เป็นเลเซอร์ซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นในระดับอัลตร้าไวโอเลตและเป็นแสงเลเซอร์แบบเย็นจะทำปฏิกิริยาเฉพาะพื้นผิวที่สัมผัสเท่านั้นไม่กระจายไปด้านข้างหรือทะลุผ่านเข้าไปภายในลูกตาแต่อย่างใด ซึ่งเครื่องรุ่นนี้ให้ความแม่นยำสูงและทันสมัยใช้สำหรับปรับแต่งความโค้งของกระจกตาจนได้ความโค้งที่ต้องการตามด้วยการใส่คอนแทคส์ปิดแผลไว้เพื่อลด
อาการระคายเคืองหลังทำอีกทั้งคอนแทคเลนส์นี้ยังช่วยให้แผลปิดและหายเร็วขึ้น ซึ่งในขั้นตอนการรักษานี้ใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยทั่วไปแผลจะปิดสนิทในเวลาประมาณ 4-7 วัน ขึ้นกับแต่ละบุคคล เมื่อแผลปิดแล้วแพทย์จะเป็นผู้ถอดคอนแทคเลนส์ออกให้
ข้อดีของการทำ PRK

ข้อดีของการทำ PRK
          - เป็นวิธีรักษาที่คงความแข็งแรงและสมบูรณ์ของกระจกตาเหมือนเดิม
          - ไม่มีรอยแยกของชั้นกระจกตา ช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพการงาน           - ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกที่ได้มาตรฐานให้แก่บางบุคคลที่สภาพตาไม่เหมาะสำหรับการทำเลสิค           - เป็นการรักษาสายตาแบบถาวร           - ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่หยอดยาชา และไม่มีการเย็บแผล           - พบปัญหาตาแห้งหลังทำน้อยกว่าวิธีเลสิค           - มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย           - กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด
 
 
PRK กับการเพิ่มคุณภาพชีวิต
         - เปิดอิสระแห่งการมองเห็น ลดการพึ่งพาแว่นและคอนแทคเลนส์          - เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส ทหาร ตำรวจ เป็นต้น          - เสริมสร้างบุคลิกภาพ          - เพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแว่นหรือคอนแทคเลนส์