Hotline 0-2530-2556 โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลสีเขียว 22 ปี Green Hospital

ศูนย์อายุรกรรม / คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อจัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลรักษาที่ดีและครบวงจรแก่ผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ โดยอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ และทีมงานแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาร่วมดูแลรักษาเมื่อมีโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ทางจอตา หัวใจ สมอง ไต แผลเรื้อรัง เป็นต้น มีผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานที่พร้อมบริการให้คำปรึกษาดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวม มีบริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานโดยเฉพาะด้วย "โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวาน"

การรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่เป็นระยะเวลานานๆ มักจะมีปัญหาเรื่องแผลที่เท้า บางคนเป็นแผลเรื้อรัง บางคนเป็นแล้วเป็นอีก บางคนเป็นแผลอักเสบลุกลามจนต้องสูญเสียเท้าหรือขา

สาเหตุหลักของการเป็นแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานคือเส้นประสาทเสื่อม ทำให้เท้าชา เมื่อมีบาดแผลแล้วในบางคนแม้กระทั่งมีการอักเสบบวมแดงก็ไม่รู้สึกเจ็บทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม แผลมักจะเป็นบริเวณที่รับน้ำหนัก เช่น ฝ่าเท้าบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้า บางครั้งแผลจะลึกไปจนถึงกระดูกใต้พื้นแผลและมีการติดเชื้อเรื้อรังที่กระดูกทำให้แผลไม่หาย

อีกสาเหตุหนึ่งคือการที่เส้นเลือดแดงที่ขาอุดตันทำให้เลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอ ลักษณะแผลจะแห้งดำ อาจมีอาการปวดที่เท้าหรือน่อง คลำชีพจรที่เท้าไม่ได้ ในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจพิเศษเพื่อวินิจฉัยและพิจารณาผ่าตัดต่อเส้นเลือดไปเลี้ยงที่เท้า มิฉะนั้น จะมีโอกาสที่จะสูญเสียเท้าหรือขาได้

ผู้ป่วยเบาหวานต้องหมั่นดูแลเท้า เมื่อมีบาดแผลต้องรีบรักษา ถ้าได้รักษาที่เหมาะสมแผลก็จะหาย ในแผลที่มีการอักเสบเป็นหนองต้องได้รับการผ่าระบายและตัดเนื้อตายออกในกรณีที่เป็นมากต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางกระแสเลือด

ในรายที่แผลไม่หายและเกิดจากการที่เส้นเลือดแดงที่ที่ขาอุดตัน การผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อให้เลือดไปที่เท้าเพียงพอโดยใช้เส้นเลือดของผู้ป่วยเองหรือเส้นเลือดเทียมเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกตัดขาหรือเรียกว่าบายพาส (Bypass) เป็นการผ่าตัดที่มีเทคนิคเฉพาะมีรายละเอียดมาก แต่ในปัจจุบันสามารถทำได้และประสบความสำเร็จสูง สามารถรักษาเท้าไว้ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นเลือดและสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย

สอบถามรายระเอียดได้ที่ เคาน์เตอร์พยาบาล อาคาร 2
เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-20.00น.
โทรศัพท์ : 0-2530-2556-69, 0-2932-2929 ต่อ 2120,2140